Zoznam lektorov

pre 1. a 2. čítanie pri nedeľných bohoslužbách
od 1. apríla 2016  do 26. júna 2016

Dátum
1. sv. omša         2. sv. omša

03.04.2016
Mária Kovalíková      Denisa Bezáková
Matúš Mikula        Mirka Fabianová

10.04.2016
Mária Šuppová        Veronika Olšová
Peter Olša         Andrea Jakubičková

17.04.2016
Adelka Beniaková      Mária Remeková Magdolenová
Eliška Beniaková      Marián Marko

24.04.2016
Beáta Neubauerová      Katarína Gardianová
Lucia Marková        Tomáš Košík

01.05.2016
Zuzana Beniaková      Mária Šuppová
Ľudovít Beniak       Mária Beniaková

08.05.2016
Mária Vacvalová       Jana Somogyiová
Patrik Janica        Ľudovít Košík

15.05.2016
Janette Polakovičová    Martin Magdolen
Mária Kováčiková      Veronika Grežďová

22.05.2016
Zuzana Beniaková      Katarína Gajdošová
Ľudovít Beniak       Marián Podoba

29.05.2016
Mária Beniaková       Mária Remeková Magdolenová
Stanislav Beniak      Stanislav Liday

05.06.2016
Adelka Beniaková      Prvoprijímajúce deti
Eliška Beniaková      Prvoprijímajúce deti

12.06.2016
Anna Nedasová        Michaela Mazaňová
Matúš Mikula        Nataša Mazaňová

19.06.2016
Lucia Marková        Katarína Gardianová
Michal Jakubička      Stanislav Liday ml.

26.06.2016
Mária Vacvalová       Beáta Neubauerová
Patrik Janica        Anton Podoba