DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Popoludní o 15:00 hod. budú litánie.

Liturgický kalendár

Pondelok
ZVESTOVANIE PÁNA, slávnosť
Utorok féria
Streda
féria, výročný deň smrti sv. Metoda
Štvrtok
Sv. Jána Krstiteľa de la Salle, kňaza, prvý štvrtok v mesiaci,
Deň modlitieb za duchovné povolania
Piatok féria
Sobota
féria

Poriadok a úmysly svätých omší od 4.4.2016 do 10.4.2016

Pondelok 07:00 za

Stanislava Bezáka, nedožitých 80. rokov
Utorok 18:00 za Allbínu Čahojovú, Štefana a Alenu Kinčekovú
Streda 07:00 za v rodine Junasovej a Dankovej
Štvrtok 18:00 za Teréziu Kmotorkovú, mesačná
Piatok 18:00 za Antona Bujalku, 1. výročie, rodičov Jozefa a Máriu
Sobota 07:00 za Máriu Peciarovú, mesačná
Nedeľa

10.04.2016
08:00
10:00
za Jozefa Kereka, 2. výročie a rodičov z oboch strán
za
farníkov

Príležitosť ku sviatosti zmierenia je každý deň pred svätou omšou.

V tomto týždni je prvý štvrtok v mesiaci.
Vo štvrtok
dopoludnia o 9,00 hod. bude kňazská rekolekcia nášho dekanátu 
vo Veľkom Klíži.

Namiesto Anjel Pána sa po celé Veľkonočné obdobie modlíme Raduj sa, nebies Kráľovná.

Budúca nedeľa je:
TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA.