9. nedeľa v cezročnom období

Po druhej svätej omši bude 

EUCHARISTICKÁ PROCESIA BOŽIEHO TELA.

Liturgický kalendár

Pondelok – féria
Utorok  – féria
Streda  – sv. Justína, mučeníka
Štvrtok – féria, prvý štvrtok v mesiaci, 
      Deň modlitieb za duchovné povolania. 
Piatok  – NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO, 
      prvý piatok v mesiaci
Sobota  – NEPOŠKVRNENÉHO SRDCA PANNY MÁRIE, 
      prvá sobota v mesiaci

Poriadok a úmysly sv. omší od 30.5.2016 do 5.6.2016

Pondelok – 07:00 za † starých rodičov Markových a Magdolenových
Utorok  – 18:00 za † Rudolfa, Hermínu a Jána
Streda  – 07:00 za † Annu a Jozefa Kolínkových
Štvrtok – 18:00 za † starých rodičov Bebjakových a syna Jozefa, 
           č.596
Piatok  – 18:00 za † Julianu a Jozefa Kákošových a † deti
Sobota  – 07:00 za † Katarínu, Jozefa a rodičov z oboch strán
Nedeľa  – 08:00 za † Viliama, 3. výročie 
           (vdp. páter Jozef Šuppa)
     – 10:00 za  prvoprijímajúce deti

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci.
Vo štvrtok dopoludnia od 9:00 hod. do 12:00 hod. bude svätá spoveď
chorých po domoch, popoludní od 17:00 hod. v kostole.
Vo štvrtok večer po svätej omši bude generálka priebehu
1. sv. prijímania.

V piatok dopoludnia od 9:00 hod. bude svätá spoveď
v domove dôchodcov a po nej svätá omša.
Popoludní od 16:00 hod. do 18:00 hod. bude
k poklone vyložená Sviatosť Oltárna a svätá spoveď
až do začiatku svätej omše.
V piatok je aj slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.
Po svätom prijímaní bude odprosujúca pobožnosť a veriaci,
ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu,
môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
Na budúcu nedeľu je v našej farnosti slávnosť
prvého svätého prijímania.
Deti nech sa zhromaždia na farskom dvore o 9:45 hod.
V sobotu od 8:30 hod. do 9:30 hod. bude svätá spoveď
prvoprijímajúcich detí, ich rodičov, súrodencov,
krstných rodičov a starých rodičov.

Budúca nedeľa je 10. nedeľa v cezročnom období