11. nedeľa v cezročnom období

Litánie budú po druhej svätej omši.

Liturgický kalendár

Pondelok – Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi
Utorok      – féria
Streda       – féria
Štvrtok      – féria
Piatok        – féria
Sobota       – Panny Márie v sobotu

Poriadok a úmysly sv. omší
od 13.6.2016 do 19.6.2016

Pondelok – 07:00 za † Valériu, Michala a syna Milana 
           Magdolenových č. 1007
Utorok  – 18:00 za † Valenta a Pavlínu Kováčikových 
           a syna Jozefa č. 190
Streda  – 07:00 za † Jozefa a Máriu Maholányiových 
            a ich † deti
Štvrtok – 18:00    Poďakovanie za 75. rokov 
            Johanny Chrenkovej
Piatok  – 18:00 za † Teréziu Hatalovú, 15. výročie 
           a rodičov z oboch strán
Sobota  – 07:00 za † Antóniu Záhumenskú
Nedeľa  – 08:00 za † Veroniku Magdolenovú, mesačná
     – 10:00 za † Teréziu Mikulovú, 6. výročie

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň
pred svätou omšou.

Vo štvrtok o 10:00 hod. bude vo Veľkých Bieliciach
rekolekcia kňazov nášho dekanátu.

Budúca nedeľa je 12. nedeľa v cezročnom období