12. nedeľa v cezročnom období

Litánie budú po druhej svätej omši.

Liturgický kalendár

Pondelok – féria
Utorok  – sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka
Streda  – féria
Štvrtok – féria
Piatok  – NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA, slávnosť
Sobota  – PANNY MÁRIE v sobotu

Poriadok a úmysly sv. omší
od 20.6.2016 do 26.6.2016

Pondelok – 07:00 za † Helenu Furekovú, mesačná
Utorok  – 18:00 za † kňazov Jozefa, Valentína a Karola
Streda  – 07:00 za † Ľudmilu Kovačovičovú, 1. výročie
Štvrtok – 07:00   Poďakovanie za 80. rokov Michala
Piatok  – 18:00   za deti a vnúčatá č. 243
Sobota  – 07:00 za † Šimona, Augustínu a 
          † v rodine Bezákovej a Markovej
 Nedeľa – 08:00 za † Máriu Beniakovú, 3. výročie
     – 10:00   Poďakovanie za 50. rokov Andreja

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

V priebehu budúceho týždňa sa zúčastním na teologickom kurze v Nitre,
preto v stredu a vo štvrtok bude svätá omša ráno.

V piatok bude slávnostná ďakovná svätá omša na konci školského roka
pre všetkých žiakov a študentov, birmovancov a prvoprijímajúce deti.
Po svätej omši sa budú v kancelárii farského úradu zapisovať úmysly
svätých omší na mesiace júl, august a september.

Budúca nedeľa je 13. nedeľa v cezročnom období.
Na budúcu nedeľu po svätých omšiach bude zbierka
NA DOBROČINNÉ DIELA SVÄTÉHO OTCA.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.