13. nedeľa v cezročnom období

Po druhej svätej omši budú litánie.

Liturgický kalendár 

Pondelok  –  sv. Ladislava

Utorok    –  sv. Ireneja, biskupa a mučeníka

Streda    –  sv. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV, slávnosť

Štvrtok   –  féria

Piatok    –  féria, prvý piatok v mesiaci  

Sobota    –  NÁVŠTEVA PANNY MÁRIE, sviatok, prvá sobota v mesiaci

Nedeľa    –   prvá nedeľa v mesiaci

Poriadok a úmysly sv. omší od 27.6.2016 do 3.7.2016 

Pondelok – 07:00 za  † Valenta, Jozefínu Púchovských a deti č.357
Utorok   – 18:00 za Božiu pomoc a zdravie pre rodinu Bezákovú
Streda   – 07:00 za  † brata Pavla, 10. výročie
         – 18:00 za Božiu pomoc pre rodinu Zymeri 
Štvrtok  –  18:00 za  † v rodine Machovičovej
Piatok   – 18:00 za  † Antona, Antóniu, Jozefa Mozolu, 
            Annu a Jána Chlebových
Sobota   –  07:00 za  † Annu Gajdošovú, nedožitých 75 rokov 
            a manžela Jozefa
Nedeľa     –  08:00 Poďakovanie za 80. rokov Marty Bezákovej
           –  10:00 Poďakovanie za 70. rokov Magdalény Gajdošovej

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Príležitosť ku sviatosti
zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

V stredu dopoludnia od 9:00 hod. do 12:00 hod. budem spovedať
chorých po domoch, popoludní od 17:30 hod. v kostole.

Vo štvrtok pred sv. omšou od 17:00 hod. budem spovedať prvoprijímace
deti, birmovancov, žiakov a študentov.

piatok dopoludnia od 9:00 hod. bude sv. spoveď v domove dôchodcov
a po nej svätá omša. Popoludní od 16:00 hod. do 18:00 hod. bude k poklone vyložená Sviatosť Oltárna a svätá spoveď až do začiatku svätej omše.

Budúca   nedeľa   je  14. nedeľa v cezročnom období

Litánie budú popoludní o 14:30 hod.