14. nedeľa v cezročnom období

prvá nedeľa v mesiaci

Popoludní o 14:30 hod. budú litánie

Liturgický kalendár

Pondelok – féria
Utorok  – SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV, 
      slávnosť
Streda  – Sv. Márie Goretti
Štvrtok – féria, prvý štvrtok v mesiaci, 
      Deň modlitieb za duchovné povolania
Piatok  – féria
Sobota  – Panny Márie v sobotu

Poriadok a úmysly sv. omší od 4.7.2016 do 10.7.2016

Pondelok – 07:00 za farníkov
Utorok  – 08:00 za † Antona Šmotláka,6.výr.a syna Tonka,9.výr.
     – 10:00 za † Alžbetu Uríkovú, mesačná
Streda  – 07:00 za † Štefana Janegu, 10. výročie
Štvrtok – 18:00 za † Jozefa Michalíka
Piatok  – 18:00 za † Emíliu Chrenkovú a Júliusa
Sobota  – 07:00 za Božiu pomoc pre rodinu Zymeri
Nedeľa  – 08:00 za † Evu Bezákovú, 10. výročie 
           a rodičov z oboch strán č. 410
     – 10:00 za † Ing. Antona Bezáka, pohrebná 

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

Budúca nedeľa je 15. nedeľa v cezročnom období

Litánie budú po prvej svätej omši.

Druhá svätá omša o 10:00 hod. bude pohrebná za zosnulého
pána Ing. Antona Bezáka a po nej budú pohrebné obrady,
rozlúčka a pochovanie na miestnom cintoríne.