15. nedeľa v cezročnom období

Litánie budú po prvej svätej omši.

Druhá svätá omša o 10:00 hod. bude pohrebná za zosnulého
pána Ing. Antona Bezáka a po nej budú pohrebné obrady, rozlúčka
a pochovanie na miestnom cintoríne.

Liturgický kalendár

Pondelok – sv. BENEDIKTA, OPÁTA, PATRÓNA EURÓPY
Utorok  – féria
Streda  – sv. Henricha
Štvrtok – féria
Piatok  – sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi
Sobota  – Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej

Poriadok a úmysly sv. omší
od 11.7.2016 do 17.7.2016

Pondelok  – 07:00 za † Ľudmilu, Dezidera a rodičov z oboch strán

Utorok     – 18:00 za † Stanislava Beniaka, nedožitých 90 r. 
                        a rodičov z oboch strán

Streda     – 07:00 za † Valenta a Eleonóru Terlandových a ich 
            rodičov

Štvrtok    – 18:00      Poďakovanie za 90. rokov života 
            Jozefa Žatku

Piatok     – 18:00 za † Vlastu a Dezidera Hunkových

Sobota    – 07:00 za † Antona a Annu Chrenkových 
            a † v rodine č. 826

Nedeľa    – 08:00 za † Silvestra Bittaru, 4. výročie
           – 10:00 za  farníkov

V sobotu je 11. výročie biskupskej vysviacky Mons. Viliama Judáka,
nášho nitrianskeho diecézneho biskupa.

Budúca nedeľa je 16. nedeľa v cezročnom období