16. nedeľa v cezročnom období

Dnes budú litánie po druhej svätej omši.

Liturgický kalendár

Pondelok  –  féria

Utorok    –  féria

Streda    –  féria

Štvrtok   –  féria

Piatok    –  sv. Márie Magdalény

Sobota    –  sv. Brigity, rehoľníčky, Patrónky Európy

Poriadok a úmysly sv. omší od 18.7.2016 do 24.7.2016

Pondelok – 07:00 za  † Jozefa Marku, manželku Magdalénu,
            nedožitých 90. rokov
Utorok   – 07:00 za  † Teréziu Bezákovú, 1. výročie
Streda   – 07:45 za  † Šimona Bezáka, manželku Máriu č. 190 
            a brata Jozefa
Štvrtok  – 07:45 za † Máriu, Ernesta a syna Antona 
            Bezákových č. 803
Piatok   – 18:45 za † Alojza Bezáka a Michala Dedíka
Sobota   –  18:00 za † Valenta a Štefániu Michalíkových 
            a † v rodine č. 540
Nedeľa   –  11:00 za † Matildu Schotterovú

V tomto týždni od 18.7. do 26.7.2016 budem čerpať riadnu dovolenku
a počas mojej neprítomnosti ma bude zastupovať pán farár
zo Žabokriek nad Nitrou vdp. Andrej Guniš.
Telefónny kontakt je  v sakristii.

Budúca   nedeľa   je  17. nedeľa v cezročnom období