25. nedeľa v cezročnom období


Litánie budú po druhej svätej omši.

V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni.
Záväzný je iba jeden deň. Obsahom jesenných kántrových dní je
poďakovanie za úrodu.

 Liturgický kalendár

 

Pondelok  –  féria

Utorok    –  sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla
            Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov

Streda    –  sv. MATÚŠA, APOŠTOLA A EVANJELISTU

Štvrtok   –  sv. Emeráma, biskupa a mučeníka, 
       titul katedrály

Piatok    –  sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza

Sobota    –  Panny Márie v sobotu

Poriadok a úmysly sv. omší od 19.9. do 25.9.2016

Pondelok – 07:00 za    Božiu pomoc rodine Zymeri
Utorok   – 18:00 za † Vendelína a Máriu Markových 
           a rodičov z oboch strán
Streda   – 07:00 za † Annu a Jozefa Podmanických 
           a † v rodine č. 41
Štvrtok  – 18:00 za † Antona, Štefániu, Ľubomíra 
           a rodičov z oboch strán č. 636
Piatok   – 18:00 za    Božiu pomoc zdravie pre Martu
Sobota   – 07:00 za  † Ferdinanda, Jána a Máriu
Nedeľa   – 08:00 za  † Virgila Kováčika, 50. výročie
     – 10:00 za    farníkov

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

Vo štvrtok 22. septembra po večernej svätej omši sa budú zapisovať úmysly svätých omší na 2. polovicu mesiaca októbra, november a december.

Budúca   nedeľa   je 26. nedeľa v cezročnom období
Po svätých omšiach v našej farnosti Vincentská rodina organizuje
10. ročník zbierky  „Boj proti hladu“.
Zbierku môžete podporiť kúpou medovníkového srdiečka.