24. nedeľa v cezročnom období

Po svätých omšiach je jesenná zbierka na seminár.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

 Litánie budú po druhej svätej omši.


Liturgický kalendár

Pondelok  –  Najsvätejšieho mena Panny Márie

Utorok    –  Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi

Streda    –  POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA, sviatok

Štvrtok   –  SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA

Piatok    –  sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov

Sobota    –  Panny Márie v sobotu

 

Poriadok a úmysly sv. omší od 12.9. do 18.9.2016

Pondelok    –   07:00 za † Floriana a Máriu Magdolenových a
              Máriu so synčekom Gegelových
Utorok      –   18:00 za † Rudolfa, Máriu, synov Karola 
              a Rudolfa
Streda      –   07:00 za † Stanislava Tótha, 2. výročie
Štvrtok    –  08:00 za † Rozáliu Bujalkovú, mesačná
      –  10:00 za † Boženu Hanákovú, pohrebná
Piatok      –  18:00 za  † Viktora Chrenku, rodičov 
              a sestru Margitu
Sobota      –  07:00 za    55. ročných jubilantov
Nedeľa      –  08:00 za  † Dominika, Katarínu a vnuka Miroslava
      –  10:00 za    farníkov

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

Budúca   nedeľa   je 25. nedeľa v cezročnom období

V budúcom týždni v stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni.
Záväzný je iba jeden deň. Obsahom jesenných kántrových dní je
poďakovanie za úrodu.