23. nedeľa v cezročnom období.

Dnes popoludní je v našej farnosti celofarská
poklona k Sviatosti Oltárnej.

Sviatosť Oltárna bude k poklone vyložená po 1. svätej omši
do 9:30 hod., potom od 14:00 hod., kedy začína poklona pre deti
a mládež, o 15:00 hod. pokračuje poklonou mužov,
o 16:00 hod. poklonou žien
a záverečné požehnanie bude o 17:00 hod.

 

Liturgický kalendár

Pondelok  –  féria
Utorok    –  féria
Streda    –  Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého 
       a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov
Štvrtok   –  NARODENIE PANNY MÁRIE,
       slávnostná sv. omša bude pri kaplnke
Piatok    –  féria
Sobota    –  Panny Márie v sobotu

 

Poriadok a úmysly sv. omší od 5.9.2016 do 11.9.2016

Pondelok – 07:00 za † Boženu Doktorovú a rodičov
Utorok   – 18:00 za † Teréziu Magdolenovú a súrodencov č. 923
Streda   – 07:00 za † Valenta a Jozefínu Furekových 
           a ich deti č. 722
Štvrtok   – 18:30 za † Gabrielu Smatanovú, 2. výročie 
            a rodičov z oboch strán
Piatok    – 18:00 za † Valenta Bezáka a rodičov č.540
Sobota    –  07:00 za † Vojtecha Marku, 1. výročie
     - 17:30 za 65.ročných jubilantov
Nedeľa    –  08:00 za † Melániu a Karola Kopných a rodičov
     –  10:00 za    farníkov

 Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

Vo štvrtok o 10:00 hod. bude v Krnči rekolekcia kňazov nášho dekanátu.

Budúca   nedeľa   je 24. nedeľa v cezročnom období

Po svätých omšiach bude zbierka na seminár.

Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.