22. nedeľa v cezročnom období.

Litánie budú po druhej svätej omši.

Liturgický kalendár

Pondelok  –  Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa

Utorok    –  féria

Streda    –  féria

Štvrtok   –  féria, prvý štvrtok v mesiaci, 
       Deň modlitieb za duchovné povolania

Piatok    –  féria, prvý piatok v mesiaci

Sobota    –  sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi,
             prvá sobota v mesiaci

Poriadok a úmysly sv. omší od 29.8.2016 do 4.9.2016

Pondelok – 07:00 za † Máriu a Štefana Bebjakových 
           a ich rodičov
Utorok   – 15:00 za † Jarmilu Michalíkovú, pohrebná
         – 18:00 za † sestry a Máriu
Streda   – 07:00 za   Božiu pomoc pre rodinu Zymeri
Štvrtok  – 18:00 za † Milana Líšku, 9. výročie 
           a rodičov, č. 190
Piatok   – 18:00  Prosba o vieru, zdravie, Božie požehnanie 
         a dary Ducha Svätého  pre vnúčatá
Sobota   – 07:00 za † Helenu, l. výročie, 
           Augustína, Karola a Betku č. 344
Nedeľa   – 08:00 za   farníkov
     – 10:00 za † Jozefa a Máriu Bezákových a ich deti

 V utorok po pohrebnej svätej omši budú v Dome smútku pohrebné obrady, rozlúčka a pochovanie  zosnulej pani Jarmily Michalíkovej
na miestnom cintoríne.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

Vo štvrtok dopoludnia od 9:00 hod. do 12:00 hod. budem spovedať chorých po domoch a popoludní bude sv. spoveď od 16:00 hod.
do 18:00 hod. pre žiakov a študentov pri príležitosti začiatku nového
školského roku.

piatok dopoludnia od 9:00 hod. bude sv. spoveď v domove dôchodcov a po nej svätá omša. Popoludní od 16:00 hod. do 18:00 hod. bude k poklone vyložená Sviatosť Oltárna a svätá spoveď.

Na prvý piatok bude slávnostné VENI SANCTE na začiatok školského roku.

Budúca   nedeľa   je 23. nedeľa v cezročnom období,
prvá nedeľa v mesiaci

Na budúcu nedeľu bude v našej farnosti celofarská poklona
k Sviatosti Oltárnej.

Sviatosť Oltárna bude k poklone vyložená po 1. svätej omši do 9:30 hod., potom od 14:00 hod., kedy začína poklona pre deti a mládež, o 15:00 hod. pokračuje poklonou mužov,  o 16:00 hod. poklonou žien a záverečné požehnanie bude o 17:00 hod.