21. nedeľa v cezročnom období.

Litánie budú po svätej omši.

Liturgický kalendár

Pondelok  –  Panny Márie Kráľovnej

Utorok    –  sv. Ruženy Limskej, panny

Streda    –  sv. Bartolomeja, apoštola

Štvrtok   –  féria

Piatok    –  féria

Sobota    –  sv. Moniky

Poriadok a úmysly sv. omší od 22.8. do 28.8.2016

 Pondelok – 07:00 za  † Jozefa Magdolena, manželku Máriu, 
            synov Jozefa a Pavla č.57
Utorok    – 18:00 za    zdravie a Božiu pomoc pre Máriu 
            č. 808
Streda    – 07:00 za † Štefana Bezáka, 1. výročie 
            a rodičov č. 820
Štvrtok   –  18:00 za † Františka Košíka
Piatok    – 18:00 za  † Jána Magdolena, 2. výročie 
            a matku Máriu
Sobota    –  07:00      Poďakovanie matky za dieťa
Nedeľa    –  08:00 za  † Ignáca, Máriu, Jozefa a starých 
             rodičov z oboch strán

          –  10:00 za    farníkov

 Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

Budúca   nedeľa   je  22. nedeľa v cezročnom období.