20. nedeľa v cezročnom období.

Litánie budú po druhej svätej omši.

Liturgický kalendár

 

Pondelok  –  NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE, slávnosť

Utorok    –  féria

Streda    –  féria

Štvrtok   –  féria

Piatok    –  féria

Sobota    –  sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi

 

Poriadok a úmysly sv. omší

od 15.8.2016 do 21.8.2016

 

Pondelok – 07:00 za  † Štefana, Máriu a rodičov z oboch 
            strán č. 896
         – 17:30 za  † Martina Masného, 3. výročie
Utorok   – 07:00 za  † Annu Gajdošovú a rodičov z oboch
            strán č. 865
Streda   – 18:00 za † Alberta Kákoša a † v rodine
Štvrtok  – 07:00 za † Antona Danáka, 12. výročie, 
            č. 190
Piatok   – 18:00 Poďakovanie za 80. rokov Heleny s prosbou 
         Božích milostí a darov do ďalších rokov
Sobota   – 07:00 Poďakovanie za 80. rokov Ľudmily Magdolenovej
         s prosbou o Božiu pomoc a zdravie 
         do ďalších rokov
Nedeľa   – 08:00 za † Zuzanu Magdolenovú, 2. výročie
     – 10:00 za   farníkov

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

Budúca   nedeľa   je  21. nedeľa v cezročnom období.