19. nedeľa v cezročnom období

Prvá nedeľa v mesiaci.

Litánie budú popoludní o 14:30 hod.

Liturgický kalendár

 

Pondelok  –  sv. Dominika, kňaza

Utorok    –  sv. Terézie Benedikty z Kríža (Edity Steinovej),

             panny a mučenice, Patrónky Európy

Streda    –  sv. Vavrinca, diakona a mučeníka

Štvrtok   –  sv. Kláry, panny

Piatok    –  féria

Sobota    –  Panny Márie v sobotu

 

Poriadok a úmysly sv. omší od 8.8. do 14.8.2016

Pondelok – 07:00 za  † Valenta Lukačku, Antóniu 
            a rodičov z oboch strán
Utorok   – 18:00 za  † Jozefa a Teréziu Raučinových 
             a rodičov z oboch strán
Streda   – 07:00 za  † rodičov z oboch strán č.1014
Štvrtok  – 07:00 za † Šimona a Máriu
     – 16:00 za † Rozáliu Bujalkovú, pohrebná
Piatok   – 18:00 za † Júliusa a Jozefa Uríka 
Sobota   – 07:00 za  † Jozefa, Paulínu a Rudolfa 
            Chrenkových č. 344
Nedeľa   –  08:00 za   farníkov

         –  10:00 Poďakovanie za 95. rokov rehoľnej sestry  Eleny

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

Pohrebnú svätú omšu vo štvrtok celebruje vdp. Štefan Maják.
Po sv. omši budú pohrebné obrady a pochovanie zosnulej
na miestnom cintoríne.

Budúca   nedeľa   je  20. nedeľa v cezročnom období.