26. nedeľa v cezročnom období.

Po svätých omšiach Vincentská rodina organizuje 10. ročník
zbierky  „Boj proti hladu“.
Zbierku môžete podporiť kúpou medovníkového srdiečka.

 Litánie budú po druhej svätej omši.

Liturgický kalendár

Pondelok  –  sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov

Utorok    –  sv. Vincenta de Paul, kňaza

Streda    –  sv. Václava, mučeníka

Štvrtok  –  sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanielov

Piatok    –  sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi

Sobota    –  sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi,
       prvá sobota v mesiaci.

Poriadok a úmysly sv. omší od 26.9.2016 do 2.10.2016

Pondelok – 07:00 za † Máriu Pauličkovú a Jozefa
Utorok   – 18:00 za † rodičov z oboch strán
Streda   – 07:00      Poďakovanie za dobrých priateľov
Štvrtok  – 18:00 za † Ladislava Marku, 1. výročie č. 896
Piatok   – 18:00 za † Vojtecha Záhumenského, 5. výročie č. 630
Sobota   – 07:00 za  Božiu pomoc a zdravie pre Blanku, 75. r.
Nedeľa   – 07:00 za † Antona Červeného, 2. výročie
         – 10:00 za  birmovancov 
           s vysluhovaním SVIATOSTI BIRMOVANIA
 

 Príležitosť ku sviatosti zmierenia je každý deň pred svätou omšou.

Vo štvrtok po svätej omši a v piatok po detskej svätej omši bude
v kostole nácvik priebehu slávnosti sviatosti birmovania.
Účasť  birmovancov je  povinná.

V sobotu dopoludnia od 9:00 hod. do 10:00 hod. bude svätá spoveď birmovancov, birmovných rodičov, rodičov, súrodencov a starých rodičov.

V po svätej spovedi bude čistenie a kvetinová výzdoba kostola
k birmovke.

V mesiaci októbri budú bývať každý deň pred svätou omšou októbrové ružencové pobožnosti. Je možné získať úplné odpustky.

Budúca   nedeľa   je  27. nedeľa v cezročnom období,
prvá nedeľa v mesiaci.