27. nedeľa v cezročnom období

prvá nedeľa v mesiaci.

Liturgický kalendár

Pondelok  –  féria

Utorok    –  sv. Františka Assiského

Streda    –  féria

Štvrtok   –  féria, prvý štvrtok v mesaci, 
       Deň modlitieb za duchovné povolania

Piatok    –  Ružencovej Panny Márie, prvý piatok v mesiaci

Sobota    –  Panny Márie v sobotu

Poriadok a úmysly sv. omší od 3.10.2016 do 9.10.2016                         

Pondelok – 07:00 za † Antona Magdolena, 25. výročie 
           a rodičov z oboch strán č. 645
Utorok   – 18:00 za † v rodine č. 736
Streda   – 07:00 za † Ignáca Gajdoša, nedožitých 75. rokov
Štvrtok  – 18:00 za † Jozefa a Helenu Michalíkových 
           a syna Jozefa
Piatok   – 18:00 za † Martinku Magdolenovú a Vendelína Bezáka
Sobota   –  07:00 za † Máriu, Jána, Petra, Helenu a Karola
Nedeľa   –  08:00 za † Jozefa a Teréziu Bezákových
     –  10:00 Poďakovanie za 80. rokov života Ignáca Marku

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Príležitosť ku sviatosti zmierenia
bude každý deň pred svätou omšou.

Vo štvrtok dopoludnia od 9:00 hod. do 12:00 hod. budem spovedať chorých
po domoch a popoludní bude sv. spoveď od 16:00 hod. do 18:00 hod. v kostole.

piatok dopoludnia od 9:00 hod. bude sv. spoveď v domove dôchodcov
a po nej svätá omša. Popoludní od 16:00 hod. do 18:00 hod. bude k poklone vyložená Sviatosť Oltárna a svätá spoveď.

V mesiaci októbri pokračujú každý deň pred svätou omšou októbrové ružencové pobožnosti. Je možné získať úplné odpustky.

Budúca   nedeľa   je  28. nedeľa v cezročnom období.
Litánie budú o 14:30 hod.