31. nedeľa v cezročnom období

Litánie budú po druhej svätej omši.

 Liturgický kalendár

Pondelok  –  féria

Utorok    –  VŠETKÝCH SVäTÝCH, prikázaný sviatok

Streda    –  SPOMIENKA NA VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH

Štvrtok   –  féria, prvý štvrtok v mesiaci. 
       Deň modlitieb za duchovné povolania

Piatok    –  sv. Karola Borromea, biskupa, prvý piatok v mesiaci

Sobota    –  sv. Imricha, prvá sobota v mesiaci

Poriadok a úmysly sv. omší od 31.10.2016 do 6.11.2016                          

Pondelok – 07:00 za † Katarínu a Jozefa Bezákových 
           a rodičov č. 572
Utorok   – 08:00 za † Jozefa a Martu Markových č. 825
     – 10:00 za   farníkov
     – 15:00 bude na cintoríne dušičková pobožnosť
Streda   – 07:00 za  všetkých zosnulých
     – 18:00 za † rodičov Jozefa a Máriu
Štvrtok  – 18:00 za † Alexandara, Gabrielu a Petra Bezákových
Piatok   – 18:00 za Božiu pomoc a zdravie pre Emíliu č. 672
Sobota   – 07:00 za † Katarínu a Jozefa Markových, 
           ich deti a † v rodine č. 130
Nedeľa   – 08:00 za † Tomáša, 30. výročie, Máriu 
           a rodičov z oboch strán č. 870
     – 10:00 za   farníkov

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

 V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Vo štvrtok dopoludnia od 9:00 hod. do 12:00 hod. bude svätá spoveď chorých po domoch. Popoludní od 17:00 hod. do 18:00 hod. bude svätá spoveď v kostole.

piatok dopoludnia od 9:00 hod. bude svätá spoveď v domove dôchodcov a po nej svätá omša. Popoludní od 16:00 hod. do 18:00 hod. bude k poklone vyložená Sviatosť Oltárna a svätá spoveď až do začiatku svätej omše.

Od 1. do 8. novembra je možné získať úplné odpustky v prospech zosnulých.
Treba splniť podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel sv. Otca, návšteva cintorína a modlitba za zosnulých.

Budúca   nedeľa   je  32. nedeľa v cezročnom období
Litánie budú popoludní o 14:30 hod.