30. nedeľa v cezročnom období, misijná nedeľa.

Litánie budú po druhej svätej omši.

Liturgický kalendár

Pondelok  –  féria

Utorok    –  féria

Streda    –  féria

Štvrtok   –  féria

Piatok    –  sv. Šimona a Júdu, apoštolov, detská svätá omša

Sobota    –  Panny Márie v sobotu

Poriadok a úmysly sv. omší od 24.10.2016 do 30.10.2016                        

Pondelok – 07:00 za † Jozefa Rybičku, 1. výročie, 
         rodičov z oboch strán a † Jozefa Marku
Utorok   – 18:00 za Božiu pomoc a zdravie rodiny Baniariovej
Streda   – 07:00 Poďakovanie 75. ročných jubilantov 
         s prosbou o Božiu pomoc a zdravie
Štvrtok  – 18:00  za † Jozefa Bezáka, nedožitých 84 rokov 
         a rodičov Albínu a Vojtecha
Piatok   – 18:00 Poďakovanie za 80. rokov života Anny Chrenkovej
Sobota   – 07:00 Poďakovanie 80. ročných jubilantov 
         s prosbou o Božiu pomoc a zdravie
Nedeľa   – 08:00 za farníkov
         – 10:00 za † Antona Mozolu, 2.výročie

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

V noci z 29. na 30. októbra sa mení čas. O 03. hodine letného času
posúvame hodiny na 02. hodinu stredoeurópskeho času.

Budúca   nedeľa   je  31. nedeľa v cezročnom období.