25. NEDEĽA – DEŇ SLÁVNOSTI NARODENIA PÁNA

Popoludní o 15:00 hod. bude v našom kostole
Jasličková pobožnosť a vianočné požehnanie pri jasličkách.

Liturgický kalendár

Pondelok – SV. ŠTEFANA, PRVÉHO MUČENÍKA, SVIATOK 

Utorok   – SV. JÁNA, APOŠTOLA A EVANJELISTU, SVIATOK

Streda   – SV. NEVINIATOK, MUČENÍKOV

Štvrtok  – PIATY DEŇ V OKTÁVE NARODENIA PÁNA

Piatok   – SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA, SVIATOK

Sobota   – SIEDMY DEŇ V OKTÁVE NARODENIA PÁNA, SV. SILVESTRA

 Poriadok a úmysly sv. omší od 26.12.2016 do 01.01.2017

 Pondelok – 08:00 za † Pavlínu a Jozefa Čahojových
     - 10:00 za † Aladára Barboríka, 30. výročie
Utorok    – 07:00 za † Jána a Magdalénu Lukačkových č. 504
Streda   – 18:00 za  † Justínu a Ľudovíta Loviškových
            a rodičov z oboch strán
Štvrtok   – 07:00 za † Štefana a Petra
Piatok    – 07:00 na úmysel pána biskupa 
     – 18:00 za † Štefana, Antóniu, 
            Milana a Petra Gajdošových
Sobota    – 16:00 za   farníkov
Nedeľa   – 08:00 za † Antona Gajdoša, 1. výročie
     – 10:00 za † Ľudmilu Lovásovú, 1. výročie

V pondelok na sviatok sv. Štefana odpoludnia pôjdu koledníci Dobrej noviny do prihlásených rodín ohlasovať radostnú zvesť o narodení Ježiška.

Cez Vianočné sviatky bude kostol otvorený k návšteve Betlehema.

V piatok na sviatok Svätej rodiny bude požehnanie rodín a obnova manželských sľubov.

V sobotu pri ďakovnej pobožnosti na starý rok pri speve hymnu Teba Bože chválime, možno získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky.

V rámci homílie budú zverejnené štatistické údaje zo života farnosti a finančné hospodárenie.

Budúca nedeľa je prvá po Narodení Pána,
SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY, NOVÝ ROK,
Svetový deň pokoja a prvá nedeľa v mesiaci

Na budúcu nedeľu popoludní o 15:00 hod. budú litánie s požehnaním
so Sviatosťou Oltárnou.

Kto sa na Nový rok zúčastní na speve alebo recitovaní hymnusu Príď Duchu Svätý tvorivý, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.