PRVÁ NEDEĽA po narodení Pána


OKTÁVA NARODENIA PÁNA – NOVÝ ROK

SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY

Dnes je SVETOVÝ DEŇ POKOJA a prvá nedeľa v mesiaci.

Litánie s požehnaním so Sviatosťou Oltárnou budú o 15:00 hod.

Kto sa na Nový rok zúčastní na speve alebo recitovaní hymnusu Príď Duchu Svätý tvorivý, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 Liturgický kalendár

Pondelok sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, 
      biskupov a učiteľov Cirkvi

Utorok   – Najsvätejšieho mena Ježiš

Streda   – Féria

Štvrtok  – Féria, prvý štvrtok v mesiaci, 
      Deň modlitieb za duchovné povolania

Piatok   – ZJAVENIE PÁNA - TRAJA KRÁLI, prvý piatok v mesiaci

Sobota   – Féria, prvá sobota v mesiaci

Poriadok a úmysly sv. omší od 2.1.2017 do 8.1.2017

Pondelok – 07:00 za †  Jozefa Vaňu a rodičov z oboch strán
Utorok   – 14:00 za † Antóniu Magdolenovú, pohrebná
Streda   – 07:00 za † Jozefa Marku, 8. výročie
Štvrtok  – 07:00 za † Vojtecha a Eleonóru Bujalkových č. 109
Piatok   – 08:00 za † Teréziu a Vojtecha Hrapkových 
           a starých rodičov z oboch strán
     – 10:00 za  členov Dychovej hudby Chynorianka
Sobota   – 07:00 za † Rudolfa Baláža, 1. výročie
Nedeľa   – 08:00 za † kňaza Milana Medeka, 
           jeho rodičov a súrodencov
     – 10:00 za † Ľubomíra Hunku, 5. výročie 
           a matku Jolanu, nedožitých 62 r.

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

piatok pri svätej omši požehnám vodu, ktorú si potom môžete
zobrať do svojich príbytkov a po evanjeliu ohlásim deň Veľkej noci.
Popoludní od 14:00 hod. budem požehnávať nové i staré domy.
Záujemcov o požehnanie, prosím, nahláste v sakristii.

Budúca   nedeľa   je  druhá po Narodení Pána
KRST KRISTA PÁNA

Končí sa vianočné obdobie.