Štvrtá adventná nedeľa

Litánie budú po druhej svätej omši

Liturgický kalendár

Pondelok – Féria

Utorok   – Féria

Streda   – Féria

Štvrtok  – Féria

Piatok   – Féria

Sobota   – Féria, končí adventné obdobie, začína vianočné obdobie

Nedeľa   – NARODENIE PÁNA, slávnosť

 Poriadok a úmysly sv. omší od 18.12.2016 do 25.12.2016

 Pondelok – 07:00 Poďakovanie za 60.r. života Jozefa Bezáka
Utorok    – 18:00 za † Jozefa Magdolena, manželku Margitu,
                       syna Jozefa a starých rodičov z oboch 
            strán č.676
Streda   – 07:00 za † Viktóriu a Antona Hlaváčových 
            a †  dcéry Antóniu a Máriu
Štvrtok   – 07:00 za † matku a starú matku Melániu Michalíkovú
Piatok    – 18:00 za † Jozefa, Janku a † v rodine č. 452
Sobota    – 07:00 za † Ľudmilu Bezákovú a rodičov z oboch strán
         – 24:00 za   farníkov
Nedeľa   – 08:00 za † Teréziu a Jozefa Vacvalových a syna Ignáca
       – 10:00 za  zdravie a Božie požehnanie pre 
            Albínu Bezákovú

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude od pondelka do piatku pred svätou omšou.

V piatok 23. decembra po sv. omši sa budú zapisovať v kancelárii farského úradu úmysly svätých omší na 2. polovicu januára, február a marec.

V sobotu  po rannej svätej omši si môžete do svojich domovov odniesť Betlehemské svetlo.

Cez Vianočné sviatky bude  kostol otvorený k návšteve Betlehema.

Budúca   nedeľa   je  SLÁVNOSŤ NARODENIA PÁNA.

Po  svätých omšiach bude výročitá vianočná ofera.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať!

 V utorok 27. decembra o 11:30 hod. sa bude posledný krát
v tomto roku vysluhovať sviatosť krstu.