Tretia adventná nedeľa

Litánie budú po druhej svätej omši

 Liturgický kalendár

Pondelok  – Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej

Utorok   – Sv. Lucie, panny a mučenice

Streda    – Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi

Štvrtok   – Féria

Piatok    – Féria, detská svätá omša

Sobota    – Féria

Poriadok a úmysly sv. omší od 12.12.2016 do 18.12.2016

Pondelok - 07:00 za † v rodine Briatkovej č. 505
Utorok   - 18:00 za † Jozefa Pauličku č. 106
Streda   -  07:00 za † Margitu, Annu a Jozefa Furekových 
            a ich rodičov č. 829
Štvrtok  -  07:00 za † Jozefa a Máriu Gegelových
Piatok   -  18:00 Poďakovanie za 80. rokov života 
         Cecílie č. 830
Sobota   -  07:00 za †  Stanislava Magdolena, rodičov 
         a starých rodičov z oboch strán
Nedeľa   -  08:00 za † Máriu a Valentína Bezákových 
            č. 228, 4. výročie
     -  10:00 za    farníkov

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

Budúca   nedeľa   je  ŠTVRTÁ  adventná.