Tretia nedeľa v cezročnom období

Litánie budú po druhej svätej omši

Liturgický kalendár

Pondelok  –  Féria

Utorok    –  sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi 

Streda    –  Obrátenie sv. Pavla, apoštola

Štvrtok   –  sv. Timoteja a Títa, biskupov

Piatok    –  sv. Angely Merici, panny

Sobota    – sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi

Poriadok a úmysly sv. omší od 23.1.2017 do 29.1.2017

Pondelok  –  07:00 za Božiu pomoc a zdravie Antona, Radka a Janku 
          s rodinami č. 143
Utorok   –  18:00 za † Zuzanu, Ondreja a Ľudovíta Macekových
Streda    – 07:00 za † Jozefínu a Valenta Púchovských 
          a † deti č. 357
Štvrtok   – 18:00 za † Mareka Babiša a † v rodine z oboch strán
Piatok    – 18:00 za † Agnešku, Karola a Máriu, č. 143
Sobota    –  07:00 za † Máriu Hlaváčovú
Nedeľa    –  08:00 za † Gizelu Kováčovú

          –  10:00 za    farníkov

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

Budúca   nedeľa   je  4. nedeľa v cezročnom období.