Štvrtá nedeľa v cezročnom období

Litánie budú po druhej svätej omši.

Liturgický kalendár

Pondelok  –  Féria

Utorok    –  sv. Jána Bosca, kňaza

Streda    –  Féria

Štvrtok   –  OBETOVANIE PÁNA - Hromnice, prvý štvrtok v mesiaci, 
       Deň modlitieb za duchovné povolania

Piatok    –  sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, 
       prvý piatok v mesiaci

Sobota    – Panny Márie v sobotu, prvá sobota v mesiaci

Poriadok a úmysly sv. omší od 30.1.2017 do 5.2.2017

Pondelok – 07:00 za † rehoľnú sestričku Elenu Hrapkovú
Utorok   – 18:00 za † rodičov Valériu, Antona a dcéru Martu
Streda   – 07:00 za † v rodine Junasovej a Dankovej
Štvrtok  – 07:00 za  zdravie a Božiu pomoc pre Agnesu
         – 18:00 za † Antona Nedasa, brata Pavla a rodičov
Piatok   – 18:00 za † Margarétu, 20. výročie a Valentína
Sobota   – 07:00 za † Jozefa Bakytu, 5. výročie
Nedeľa   – 08:00 za  zdravie a Božiu pomoc pre rodinu 
           Košíkovú a Krošlákovú
     – 10:00 za  farníkov

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

Vo štvrtok na sviatok OBETOVANIA PÁNA bude obrad požehnania sviec, prineste si prosím sviece.

piatok na spomienku svätého Blažeja, mučeníka sa bude udeľovať svätoblažejské požehnanie hrdla so sviecami.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci.
Vo štvrtok dopoludnia od 9:00 hod. do 12:00 hod. budem spovedať
chorých po domoch, popoludní od 17:00 hod. v kostole.
piatok dopoludnia od 9:00 hod. bude svätá spoveď v domove
dôchodcov a po nej svätá omša.
Popoludní od 16:00 hod. do 18:00 hod. bude k poklone vyložená
Sviatosť Oltárna a svätá spoveď až do začiatku svätej omše.

Budúca   nedeľa   je  5. nedeľa v cezročnom období