5. nedeľa v cezročnom období, prvá nedeľa v mesiaci

Litánie budú popoludní o 14:30 hod.

Liturgický kalendár

Pondelok  –  sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov

Utorok    – féria

Streda    – féria

Štvrtok   – féria

Piatok    – sv. Školastiky, panny

Sobota    – Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, 
      25. Svetový deň chorých

Poriadok a úmysly sv. omší od 6.2.2017 do 12.2.2017

Pondelok – 07:00 za † Františka Bezáka, 15. výročie
Utorok   – 18:00 za † Martina a Hedvigu Kováčových a rodičov
Streda   – 07:00 za † Kolomana, Margitu Krištofových a rodičov
Štvrtok  – 10:00 za † Margitu a Pavla Bezákových č. 604
Piatok   – 18:00 Poďakovanie s prosbou o Božiu pomoc, zdravie
Sobota   – 07:00 za † Jána, Máriu, Valériu a starých rodičov 
            č.409
Nedeľa   – 08:00 za   farníkov
     – 10:00 za † Pavla Samuela, pohrebná

Príležitosť   ku   sviatosti   zmierenia   bude   každý   deň  pred svätou omšou.

Vo štvrtok dopoludnia o 10:00 hod. bude kňazská rekolekcia kňazov nášho dekanátu u nás v Chynoranoch.

piatok bude detská svätá omša.

Budúca   nedeľa   je  6. nedeľa v cezročnom období