6. nedeľa v cezročnom období

Litánie budú pred druhou svätou omšou.

Liturgický kalendár

Pondelok  –  féria

Utorok    –  féria

Streda    –  féria

Štvrtok   –  féria

Piatok    –  féria, detská svätá omša

Sobota    –  Panny Márie v sobotu

Poriadok a úmysly sv. omší od 13.2.2017 do 19.2.2017 

 Pondelok – 07:00 za † Gabrielu a Aladára Belesových 
            a syna Petra
Utorok    – 18:00 za † Valenta a Máriu Chrenkových
            a ich deti
Streda    – 07:00 za † kňaza Pavla Kováčika 
            a rehoľnú sestru Eugéniu
Štvrtok   – 18:00 za † Evaldu Kollárikovú a súrodencov
Piatok    – 18:00 za † Štefana Magdolena 
            a rodičov z oboch strán č. 918
Sobota    – 07:00 za † Františka Košíka č. 797
Nedeľa    – 08:00 za † Valentína Chrenku a rodičov č. 613
     – 10:00 za  farníkov

Príležitosť ku sviatosti zmierenia je každý deň pred svätou omšou.

V pondelok o 15:00 hod. budú na miestnom cintoríne pohrebné obrady
a pochovanie zomrelého pána Dionýza Žatku.

Budúca  nedeľa  je  7. nedeľa v cezročnom období.