7. nedeľa v cezročnom období

Litánie budú po druhej svätej omši.

Liturgický kalendár

 

Pondelok   Féria

Utorok     Sv. Petra Damianiho, biskupa a učiteľa Cirkvi

Streda     KATEDRA sv. PETRA, APOŠTOLA, sviatok

Štvrtok    Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka

Piatok     Féria

Sobota     Panny Márie v sobotu

         Poriadok a úmysly sv. omší od 20.2.2017 do 26.2.2017

 

Pondelok 07:00 za † Pavla Magdolena, 2 výročie 
          a dcéru Martinku č. 952
Utorok   18:00 za   Božiu pomoc a zdravie pre Milana Staňa
Streda   07:00 za † Ľubomíra Mondoka, pohrebná
Štvrtok 18:00 za † Jána, Augustínu, syna Teodora
          a vnučku Silviu č. 838
Piatok   18:00 za † v rodine Fričovej, Jána a Katarínu, 
          syna Jána a vnuka Jána
Sobota   07:00 za † Stanislava Bezáka, rodičov 
          z oboch strán a súrodencov
Nedeľa   08:00 za † Ďoďa Kováčika č. 28
         10:00 za   farníkov

 Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

Sviatosť prvého svätého prijímania v našej farnosti
bude vysluhovaná dňa 21.mája 2017.

Budúca nedeľa je ôsma v cezročnom období.

Po druhej svätej omši sa bude konať zmierna poklona:
Odprosujúca pobožnosť, Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu
Ježišovmu a odprosenie Božského Srdca za hriechy spoločnosti.