Prvá pôstna nedeľa

Pobožnosť krížovej cesty bude o 14:30 hod.

Liturgický kalendár

 

Pondelok   po prvej pôstnej nedeli, féria

Utorok     po prvej pôstnej nedeli, féria

Streda     po prvej pôstnej nedeli, féria

Štvrtok    po prvej pôstnej nedeli, féria

Piatok     po prvej pôstnej nedeli, féria

Sobota     po prvej pôstnej nedeli, féria

    Poriadok a úmysly sv. omší od 6.3.2017 do 12.3.2017

 

Pondelok  07:00 Poďakovanie manželov za 70. rokov života
Utorok    18:00 za † Vendelína, Máriu Bebjakových 
           a starých rodičov z oboch strán č. 832
Streda    07:00 za   farníkov
Štvrtok   18:00 za † Jolanu a Rudolfa Paninárových, syna 
           Ladislava a vnuka Alexandra
Piatok    18:00 za † kňaza Stanislava Kmotorku, rodičov 
           a sestru Cecíliu
Sobota    07:00 Poďakovanie za 90.r. života Štefánie Bezákovej
Nedeľa    08:00 za † Milana Nedasa, sestru Máriu 
           a rodičov z oboch strán

          10:00 za † Ladislava, nedožitých 80. rokov

Príležitosť ku sviatosti zmierenia je každý deň pred svätou omšou.

V stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni.
Záväzný je iba jeden deň. Obsahom je príprava na pokánie,
na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

V piatok o 17:30 hod. bude pobožnosť krížovej cesty.

Budúca nedeľa je druhá pôstna.
Popoludní o 14:30 hod. bude pobožnosť krížovej cesty.