Štvrtá pôstna nedeľa

Popoludní o 14:30 hod. bude krížová cesta

Liturgický kalendár

Pondelok po štvrtej pôstnej nedeli, féria

Utorok   po štvrtej pôstnej nedeli, féria

Streda   po štvrtej pôstnej nedeli, féria

Štvrtok po štvrtej pôstnej nedeli, féria

Piatok   po štvrtej pôstnej nedeli, féria, detská svätá omša

Sobota   po štvrtej pôstnej nedeli, féria, prvá sobota v mesiaci

Poriadok a úmysly sv. omší od 27.3.2017 do 2.4.2017

Pondelok 07:00 za † rodičov Jána a Viktóriu Chrenkových č.255
Utorok   18:00 za † Roberta Gajdoša, č. 838
Streda   07:00 za † Pavla Buláka, pohrebná
Štvrtok  07:00 za   rodinu Lukačkovú a Obžerovú
Piatok   18:00 za † Martu Bezákovú, 2. výročie, Jozefa 
          a rodičov z oboch strán
Sobota   07:00 za   zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Markovú
Nedeľa   08:00 za † Alžbetu Uríkovú, 1. výročie
         10:00 za † Viktora Magdolena, nášho rodáka z Mníchova

Príležitosť ku sviatosti zmierenia je každý deň pred svätou omšou.

Vo štvrtok dopoludnia od 10:00 hod. do 12:00 hod.  budem spovedať
chorých po domoch k Veľkej noci v časti obce Stará dedina a Bošianska
cesta
, popoludní od 14:00 hod. do 16:00 hod.  budem spovedať chorých
v časti obce Prímasské. Chorých a nevládnych, okrem tých, ktorí
pristupujú k svätej spovedi každý mesiac, nahláste, prosím, do stredy v sakristii.

V piatok pred detskou svätou omšou o 17:30 hod. bude
pobožnosť Krížovej cesty.

V piatok po svätej omši sa budú v kancelárii farského úradu
zapisovať úmysly svätých omší na mesiac: máj a jún.

V sobotu 2. apríla 2017 bude spoločná veľkonočná svätá spoveď
v našej farnosti: dopoludnia od 10:30 hod. do 12:00 hod.
popoludní od 14:00 hod. do 15:00 hod.
Každú pol hodinu sa bude udeľovať sväté prijímanie.

Zvyk zahaľovať kríže a obrazy v kostole pred Piatou pôstnou
nedeľou sa zachováva aj u nás. Kríže zostanú zahalené
až do konca slávenia Utrpenia a smrti Pána na Veľký piatok
a obrazy až do začiatku Veľkonočnej vigílie.

Budúca nedeľa je piata pôstna
a zároveň prvá nedeľa v mesiaci.
Popoludní o 14:30 hod. bude pobožnosť Krížovej cesty.