Piata pôstna nedeľa

Popoludní o 14:30 hod. bude pobožnosť Krížovej cesty

 Liturgický kalendár

Pondelok po piatej pôstnej nedeli, féria

Utorok   po piatej pôstnej nedeli, féria

Streda   po piatej pôstnej nedeli, féria

Štvrtok po piatej pôstnej nedeli, féria, 
     prvý štvrtok v mesiaci, 
     deň modlitieb za duchovné povolania

Piatok   po piatej pôstnej nedeli, féria, 
     prvý piatok v mesiaci

Sobota   po piatej pôstnej nedeli, féria

Poriadok a úmysly sv. omší od 3.4.2017 do 9.4.2017

Pondelok  07:00 za † Vladimíra, Vendelína a † v rodine 
           Bezákovej a Magdolenovej
Utorok    18:00 Poďakovanie za 60. rokov celoslovenskej
        koordinátorky modlitieb matiek Jany
Streda    07:00 za † Zdenku Bebjakovú, 1. výročie
Štvrtok   07:00 za † pani učiteľku Alžbetu Zitovú
Piatok    18:00 za † Štefana, Antóniu, syna Milana 
           a vnuka Petra
Sobota    07:00 za † Rudolfa Bezáka, 25. výročie, 
           nedožitých 90. r., č. 239
Nedeľa    08:00 Poďakovanie za 65. rokov života Anny 
        s prosbou o Božie požehnanie a dar zdravia.
     10:00 za farníkov

Príležitosť ku sviatosti zmierenia je každý deň pred svätou omšou.

V utorok popoludní o 13:30 hod. budú na miestnom cintoríne
pohrebné obrady a pochovanie zosnulej pani Anežky Bezákovej.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci.
piatok dopoludnia od 9:00 hod. bude svätá spoveď v domove
dôchodcov a po nej svätá omša.
Popoludní od 16:00 hod. do 17:30 hod. bude k poklone vyložená
Sviatosť Oltárna. Svätá spoveď bude v kostole od 16:00 hod.
až do začiatku svätej omše. Príležitosť majú hlavne deti, mládež
a osobitne aj birmovanci.
V piatok o 17:30 hod. bude pobožnosť Krížovej cesty.

V sobotu bude svätá spoveď v Bošanoch od 10:00 hod. do 11:30 hod.
a popoludní od 14:00 hod.  do 15:30 hod.

V nedeľu bude svätá spoveď v Žabokrekoch nad Nitrou popoludní
od 14:30 hod.  do 16:30 hod.

Budúca nedeľa je KVETNÁ NEDEĽA – NEDEĽA UTRPENIA PÁNA
a zároveň aj 32.  MEDZINÁRODNÝ DEŇ MLÁDEŽE.

Popoludní o 14:30 hod. bude pobožnosť Krížovej cesty.

Kvetnou nedeľou začína Veľký týždeň a pôstne obdobie pokračuje
až do Zeleného štvrtka.