Tretia pôstna nedeľa

Popoludní o 14:30 hod. bude krížová cesta

Liturgický kalendár

Pondelok  SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY MÁRIE

Utorok    po tretej pôstnej nedeli, féria

Streda    po tretej pôstnej nedeli, féria

Štvrtok   po tretej pôstnej nedeli, féria

Piatok    po tretej pôstnej nedeli, féria, detská svätá omša

Sobota    ZVESTOVANIE PÁNA

Poriadok a úmysly sv. omší od 20.3.2017 do 26.3.2017

Pondelok 18:00 za   Božiu pomoc a zdravie rodine Bezákovej
Utorok   07:00      Poďakovanie za 75. rokov života Evy
Streda   07:00 za † Antona Košíka, manželku Jozefínu, 
          Viktóriu a deti
Štvrtok 18:00 za † Jozefa, Antóniu, Antona Mozolových,
          Jána a Annu Chlebových a starých rodičov
Piatok   18:00 za † Jozefa, Helenu, Valenta a rodičov č. 376
Sobota   07:00 za † Annu Kramárovú,2.výročie a Teodora Bezáka
Nedeľa   08:00 za  farníkov
     10:00 za † Teréziu Bezákovú č. 570

Príležitosť ku sviatosti zmierenia je každý deň pred svätou omšou.

Vo štvrtok večer pri svätej omši budem udeľovať pomazanie chorých.

V piatok pred detskou svätou omšou o 17:30 hod. bude pobožnosť krížovej cesty.

V sobotu na slávnosť Zvestovania Pána sa v Kréde pri slovách „a mocou Ducha Svätého… a stal sa človekom“ (alebo: „ktorý sa počal … a narodil sa z Márie Panny“) pokľakne na jedno koleno, keď sa Vyznanie viery recituje, na dve kolená, keď sa spieva.

V noci z 25. na 26. marca sa mení čas.
O 02.hod. stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 03.hod. letného času.

 Svätý Otec František kvôli dôstojnejšiemu prežívaniu osláv jubilejného roka fatimských zjavení, v období od 27. novembra 2016 do 26. novembra 2017, obdaroval úplnými odpustkami všetkých veriacich. Podmienky ich získania sú vo výveske pred kostolom.

 V sobotu 8. apríla 2017 sa v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre bude konať duchovná obnova pre lekárov a pracovníkov v zdravotníctve. Obnovu organizuje Rada KBS pre pastoráciu v zdravotníctve. Bližšie imformácie sú  na plagátiku vo výveske pred kostolom.

Budúca nedeľa je štvrtá pôstna – Nedeľa Radosti (LAETARE)

Popoludní o 14:30 hod. bude krížová cesta