ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Nasledujúce tri dni po šiestej Veľkonočnej nedeli sú prosebnými
dňami. Záväzný je jeden deň. Obsahom sú prosby za úrodu.

Liturgický kalendár

Pondelok  –  Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky

Utorok    –  Féria

Streda    –  Féria

Štvrtok   –  NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, slávnosť

Piatok    –  Sv. Filipa Neriho, kňaza

Sobota    –  Féria

Poriadok a úmysly sv. omší od 22.5.2017 do 28.5.2017

Pondelok – 07:00 za † Antona Michalíka, manželku Augustínu
           a  † v rodine
Utorok   – 18:00 za † Annu a Jozefa Bezákových č. 913
Streda   – 07:00 za † Vojtecha, 7.výročie, manželku Teréziu 
           a starých rodičov z oboch strán
Štvrtok  –  07:00 za  farníkov
     –  18:00 za † Ľudovíta Košíka, 3. výročie
Piatok   –  18:00 za † Krystynu
Sobota   –  07:00 za † Máriu, Augustína a Eleonóru č. 648
Nedeľa   –  08:00 za  farníkov 
         – 10:00 za † Viliama a jeho rodičov(vdp.J.Šuppa)

 Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

V máji sú každý deň pred svätou omšou mariánske pobožnosti.

V piatok začína novéna k Duchu Svätému.

Veľkonočná svieca sa uchováva pri ambone alebo pri oltári až
do slávnosti Zoslania Ducha Svätého.

Budúca  nedeľa  je   SIEDMA VEĽKONOČNÁ nedeľa
51. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov.
Po svätých omšiach bude zbierka na katolícke masmédia,
zvlášť rádio LUMEN a televíziu LUX.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.