PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Litánie budú po druhej svätej omši.

Liturgický kalendár

Pondelok – féria

Utorok   – Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka

Streda   – féria

Štvrtok  – féria

Piatok   – féria, svätá omša pre deti

Sobota   – féria

Poriadok a úmysly sv. omší od 15.5.2017 do 21.5.2017

Pondelok – 07:00 za † Teréziu Kollárikovú, mesačná
Utorok   – 18:00 za † Jozefa a Žofiu Bezákových 
            a rodičov z oboch strán
Streda   – 07:00 za † rehoľnú sestru Gerdu, 10. výročie
Štvrtok  – 18:00 za † Alenu Podmanickú, 10. výročie
Piatok   – 18:00 za † Helenu Magdolenovú, č. 773
Sobota   – 07:00 za  † Štefana Kyjaciho a † v rodine
Nedeľa   – 07:00 za    farníkov
         – 10:00 za    prvoprijímajúce deti

 Príležitosť ku sviatosti zmierenia je každý deň pred svätou omšou.

Oznamujem rodičom prvoprijímajúcich detí, že v piatok po detskej
svätej omši bude posledný nácvik slávnosti v kostole a zároveň je
tu potrebná aj účasť jedného z rodičov.

Prosím rodičov prvoprijímajúcich detí, ktoré neprijali sviatosť krstu
v našej farnosti, aby priniesli krstný list z tej farnosti, kde bolo
dieťa pokrstené
.

V sobotu od  9:00 hod. do 10:00 hod. bude svätá spoveď
prvoprijímajúcich detí, ich rodičov, súrodencov, krstných
rodičov a starých rodičov.

Na budúcu nedeľu je v našej farnosti slávnosť prvého
svätého prijímania.
Deti nech sa zhromaždia na farskom
dvore o 9:45 hod.

Budúca   nedeľa  je  šiesta veľkonočná.