ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

prvá nedeľa v mesiaci
Litánie budú popoludní o 14:30 hod.

Liturgický kalendár

Pondelok  –  féria

Utorok    –  Lujzy de Marillac, rehoľníčky

Streda    –  féria

Štvrtok   –  féria

Piatok    –  féria, svätá omša pre deti

Sobota    –  Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej

Poriadok a úmysly sv. omší od 8.5.2017 do 14.5.2017

Pondelok – 07:00 za † rodičov Hollých a Podmanických
Utorok   – 18:00 za † rodičov, súrodencov, Karola 
           a duše v očistci
Streda   – 07:00      Poďakovanie za 70. rokov Františka
Štvrtok  – 18:00 za † Adriána, 3. výročie, Teréziu 
           a rodičov z oboch strán
Piatok   – 18:00 za † Augustína a Gabrielu Kmotorkových 
           a rodičov z oboch strán
Sobota   – 07:00 za † Eleonóru Jančovú
Nedeľa   – 08:00 za   farníkov
         – 10:00 za † Veroniku Magdolenovú, 1. výročie

 Príležitosť ku sviatosti zmierenia je každý deň pred svätou omšou.

Prosím rodičov prvoprijímajúcich detí, ktoré neprijali sviatosť krstu v našej farnosti, aby priniesli krstný list z tej farnosti, kde bolo dieťa pokrstené.

Budúca   nedeľa   je PIATA VEĽKONOČNÁ nedeľa