13. nedeľa v cezročnom období

prvá nedeľa v mesiaci

Popoludní o 14:30 hod. budú litánie

 Liturgický kalendár

Pondelok – Sv. Tomáša, apoštola, sviatok

Utorok   – féria

Streda   – Sv. CYRILA A METODA, 
      SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV, slávnosť

Štvrtok  – Sv. Márie Goretti, prvý štvrtok v mesiaci,
      Deň modlitieb za duchovné povolania

Piatok  – féria, prvý piatok v mesiaci

Sobota   – Panny Márie v sobotu

Poriadok a úmysly sv. omší od 3.7.2017 do 9.7.2017

Pondelok – 07:00 za   farníkov
Utorok   – 18:00 za † Máriu Magdolenovú, mesačná
Streda   – 08:00 na   úmysel pána biskupa
     – 10:00 za † Teréziu, Margitu a Alojza Bezáka
Štvrtok  – 18:00 za   Božiu pomoc a zdravie pre Rasťa
Piatok   – 18:00 za † Evu Bezákovú a rodičov z oboch strán 
           č. 410
Sobota   – 07:00 za † Pavla Bezáka, nedožitých 70. rokov
Nedeľa   – 08:00 za † Antona Bezáka
     – 10:00 za † Vincenta, nedožitých 80.rokov,7.výročie

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

Vo štvrtok dopoludnia od 9:00 hod. do 12:00 hod. budem spovedať chorých po domoch, popoludní od 17:30 hod. v kostole.

piatok dopoludnia od 9:00 hod. bude svätá spoveď v domove dôchodcov a po nej svätá omša. Popoludní od 16:00 hod. do 18:00 hod. bude k poklone vyložená Sviatosť Oltárna a svätá spoveď až do začiatku svätej omše.

Budúca   nedeľa   je  14. nedeľa v cezročnom období