14. nedeľa v cezročnom období

Litánie budú  po druhej svätej omši.

Liturgický kalendár

Pondelok  –  féria

Utorok    –  sv. Benedikta, OPÁTA, PATRÓNA EURÓPY

Streda    –  féria

Štvrtok   –  féria

Piatok    –  féria

Sobota    –  sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi

Poriadok a úmysly sv. omší  od 10.7.2017 do 16.7.2017

Pondelok – 07:00 za † Jozefa a Helenu Michalíkových a syna Jozefa
Utorok   – 07:00 za † Margitu Bezákovú, nedožitých 100 r.,20.výr.
           manžela Jozefa a † v rodine
Streda   – 07:45 za  † Pavla Magdolena, nedožitých 70.r.
            a dcéru Martinku
Štvrtok  – 07:45 za  † Teréziu Barboríkovú, mesačná
Piatok   – 18:45 za  † rodičov Michalových, Ondrušových 
            a starých rodičov
Sobota   – 18:00 za  † Mariána Jankeje
Nedeľa   – 11:00 za  † Antona Šmatláka, syna Tonka 
            a starých rodičov Jozefa a Štefániu

 V nedeľu  je 12. výročie biskupskej vysviacky
J.E. Mons. Viliama Judáka,
nášho nitrianskeho diecézneho biskupa.

Budúca   nedeľa   je  15. nedeľa v cezročnom období