15. nedeľa v cezročnom období

Dnes  si pripomíname 12. výročie biskupskej vysviacky

Mons. Viliama Judáka, nášho nitrianskeho diecézneho biskupa.

 

Liturgický kalendár

 Pondelok – sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov, 
      hlavných patrónov našej diecézy

Utorok    – féria

Streda    – féria

Štvrtok   – féria

Piatok    – féria

Sobota    – sv. Márie Magdalény

Poriadok a úmysly svätých omší od 17.7.2017 do 23.7.2017

Pondelok – 07:00  Poďakovanie za 91 rokov života Jozefa Žatku,
         s prosbou  o Božie požehnanie a dar zdravia
Utorok   – 15:00 za † Júliu Bebjakovú, pohrebná
Streda   – 07:00 za † Silvestra Bittaru, 5. výročie
Štvrtok  – 18:00 za † Máriu, 1. výročie a † v rodine Káčerovej
Piatok   – 18:00 za † Jozefa Bebjaka, 2. výročie, rodičov
           Melániu, 10. výročie a
           Jozefa, nedožitých 100 rokov
Sobota   – 07:00 za † Antona Kákoša, Máriu, 40. výročie
           a rodičov
Nedeľa   – 08:00  Poďakovanie za 50. rokov života
         Jaroslava a Zuzanny s prosbou o Božie
         požehnanie a dar zdravia pre celú rodinu

     – 10:00 za † Emíliu, 30 výročie, rodičov a súrodencov

Príležitosť ku sviatosti zmierenia je každý deň pred svätou omšou.

Budúca   nedeľa   je  16. nedeľa v cezročnom období.