16. nedeľa v cezročnom období

Liturgický kalendár

Pondelok – féria

Utorok   – sv. Jakuba, apoštola, sviatok

Streda   – sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie

Štvrtok  – sv. Gorazda a spoločníkov

Piatok   – féria

Sobota   – sv. Marty

 

Poriadok a úmysly sv. omší  od 24.7.2017 do 30.7.2017

Pondelok – 07:00 za  † Valenta a Štefániu Michalíkových 
            a † ich deti
Utorok   – 18:00 za  † Jána a Máriu Beniakových, Valiku 
            a starých rodičov
Streda   – 07:00 za  † Jozefa Nedasa, mesačná
Štvrtok  – 07:00 za † rodičov a starých rodičov z oboch 
            strán č.277
Piatok   – 18:00 za † Stanislava Tótha, 3. výr. 
            a rodičov z oboch strán
Sobota   – 18:00 za † Šimona, Helenu a Ferdinanda
Nedeľa   – 08:00 za † kňaza Alberta Hederu

Príležitosť ku sviatosti zmierenia je každý deň pred svätou omšou.

Prosím  všetkých  záujemcov  o  našu tohoročnú farskú
PÚŤ  DO  FATIMY, ktorá sa uskutoční od 16.10. 2017
do 19.10.2017,  aby sa do 10. augusta 2017 záväzne prihlásili
u  Ing.  Grežďovej,
vzhľadom k  tomu, že treba s konečnou
platnosťou zabookovať letenky.

Budúca   nedeľa   je  17. nedeľa v cezročnom období
Litánie budú po svätej omši.