17. nedeľa v cezročnom období

Litánie budú po svätej omši

O 11:00 hod. bude pohreb zosnulého pána Antona Chrenku.

Liturgický kalendár

Pondelok – sv. Ignáca z Loyoly, kňaza

Utorok   – sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi

Streda   – féria,

Štvrtok  – féria, prvý štvrtok v mesiaci, 
      Deň modlitieb za duchovné povolania

Piatok   – sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, prvý piatok v mesiaci

Sobota   – Výročie posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme, 
      prvá sobota v mesiaci

Poriadok a úmysly sv. omší od 31.7.2017 do 6.8.2017

Pondelok – 07:00 za  † starých rodičov  Szabových a Markových
Utorok   – 18:00 za  † Valenta a Eleonóru Terlandových, 
            ich rodičov a deti
Streda   – 07:00 za  † Vojtecha a rodičov z oboch strán, č.630
Štvrtok  – 18:00 za † Antona, brata Jozefa 
            a rodičov z oboch strán
Piatok   – 18:00 za † rodičov, Jozefa a Danielu č.987
Sobota   – 07:00 za † Antona Chrenku, pohrebná
     – 18:00 za † Jozefa Marku, 20. výročie č.165
Nedeľa   – 08:00 za † Vendelína a Magdalénu, 2. výročie 
            a rodičov z oboch strán

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

V stredu 2. augusta  možno získať vo farských  kostoloch,
v bazilikách minor a v katedrálnych chrámoch
PORCIUNKULOVÉ ODPUSTKY.
Skutky predpísané na ich získanie sú:  nábožná návšteva
kostola spojená s modlitbou Otče náš, Verím v Boha, svätá spoveď,
sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Vo štvrtok dopoludnia od 9:00 hod. do 12:00 hod. budem spovedať chorých po domoch, popoludní od 17:00 hod. v kostole. V piatok dopoludnia od 9:00 hod. bude svätá spoveď v domove dôchodcov a po nej svätá omša. Popoludní od 16:00 hod. do 18:00 hod. bude k poklone vyložená Sviatosť Oltárna a svätá spoveď až do začiatku svätej omše.

Budúca   nedeľa   je  18. nedeľa v cezročnom období,
PREMENENIE PÁNA, prvá nedeľa v mesiaci