18. nedeľa v cezročnom období

PREMENENIE PÁNA, prvá nedeľa v mesiaci.
Litánie budú po svätej omši. 

Liturgický kalendár

Pondelok – féria

Utorok   – sv. Dominika, kňaza

Streda   – sv. Terézie Benedikty z Kríža (Edity Steinovej),
        panny a mučenice, Patrónky Európy

Štvrtok  – sv. Vavrinca, diakona a mučeníka

Piatok   – sv. Kláry, panny

Sobota   – Panny Márie v sobotu

Poriadok a úmysly sv. omší od 7.8.2017 do 13.8.2017

Pondelok – 07:00 za  † v rodine Furekovej, č. 722
Utorok   – 18:00 za  † Antóniu a Valenta Lukačkových 
            a rodičov z oboch strán
Streda   – 07:00 za  † Šimona a Máriu a rodičov z oboch strán 
            č.223
Štvrtok  – 07:00 za † Jozefa Magdolena, 40. výročie, 
           manželku Máriu a synov Jozefa a Pavla
Piatok   – 18:00 za † Evu Hollú, 2. výročie, manžela Jána 
           a dcéru Martu č. 930
Sobota   – 18:00 za  Božie milosrdenstvo, zdravie a pokoj 
           v rodine Hollej č. 946
Nedeľa   – 08:00 za † Ľudovíta a Melániu Lukáčkových 

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

Prosím  všetkých  záujemcov  o farskú  PÚŤ  DO  FATIMY, ktorá
sa uskutoční od 16. do 19.10.2017,  aby sa ešte do 10. augusta 2017
záväzne prihlásili  u  Ing.  Grežďovej.  Po tomto termíne bude
zoznam pútnikov uzatvorený a nebude možné sa už prihlásiť.

 Budúca   nedeľa   je  19. nedeľa v cezročnom období.