19. nedeľa v cezročnom období.

Litánie budú po svätej omši.

Liturgický kalendár

Pondelok  –  sv.Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka

Utorok    –  NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE, slávnosť 

Streda    –  féria

Štvrtok   –  féria

Piatok    –  sv. Heleny

Sobota    –  Panny Márie v sobotu

Poriadok a úmysly sv. omší  od 14.8.2017 do 20.8.2017

Pondelok – 07:00 Poďakovanie za 85. rokov života Zdenky s prosbou
                 o veľa Božích milostí a ochranu Panny Márie
Utorok   – 08:00 za † rodičov z oboch strán, manžela 
           a syna Igora č. 586
     – 18:00 za † Martina Masného, 4. výročie
Streda   – 07:00 za † Valenta a Pavlínu Kováčikových 
           a syna Jozefa
Štvrtok  – 07:00 za † v rodine Fremalovej
Piatok   – 18:00 za † Anastáziu Bosákovú, brata  Jozefa 
           a rodičov
Sobota   – 18:00 za † Alberta Kákoša a † v rodine
Nedeľa   – 08:00 za † Teréziu Mikulovú, 7. výročie, 
           nedožitých 80 rokov

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

Budúca   nedeľa   je  20. nedeľa v cezročnom období.