20. nedeľa v cezročnom období.

Litánie budú po svätej omši.

Liturgický kalendár

Pondelok  –  sv. PIA X., pápeža

Utorok    –  Panny Márie Kráľovnej

Streda   –  sv. Ruženy Limskej, panny

Štvrtok   –  sv. Bartolomeja, apoštola

Piatok    –  sv. Ľudovíta

Sobota    –  Panny Márie v sobotu

Poriadok a úmysly sv. omší od 21.8.2017 do 27.8.2017

Pondelok  –  07:00 za  † Ignáca, Máriu, Jozefa Magdolenových 
             a  rodičov z oboch strán č. 322
Utorok    – 18:00 za † sestry, švagra a Máriu č. 277
Streda    – 07:00 za † Antona Danáka č. 190
Štvrtok   –  07:00 za † Antóniu Kováčikovú, súrodencov a rodičov
Piatok    – 14:00    svadobná svätá omša za novomanželov
     – 18:00 za  † Jána Magdolena, 3. výročie č. 192
Sobota    –  18:00 za  † Jozefa a Máriu Bezákových
Nedeľa    –  08:00 za  † kňaza Štefana Magdolena, 20. výročie,
             rodičov a Michala Dedíka

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

Budúca   nedeľa   je  21. nedeľa v cezročnom období.