21. nedeľa v cezročnom období.

Litánie budú po svätej omši.

Liturgický kalendár

Pondelok – sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi

Utorok   – Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa

Streda   – féria

Štvrtok  – féria

Piatok   – féria, prvý piatok v mesiaci

Sobota   – Panny Márie v sobotu, prvá sobota v mesiaci

Poriadok a úmysly sv. omší od 28.8.2017 do 3.9.2017

Pondelok – 07:00 Poďakovanie za 60. rokov života Márie
Utorok   – 18:00 za † Valériu, manžela Viktora, syna Viktora 
         a v rodine Bezákovej a Michalíkovej
Streda   – 07:00 za † Valentína Chrenku, nedožitých 78 rokov
Štvrtok  – 18:00 za † Jána Bujalku, 2. výročie a rodičov
Piatok   – 18:00 za † Alžbetu, Júliusa a Jozefa Uríkových 
           a Vincenta Zajaca
Sobota   – 07:00 za † Milana Líšku, 10. výročie
     – 15:30 za  novomanželov - sobášna

Nedeľa   – 08:00 za † Oľgu Bezákovú, zádušná
     – 10:00 za † Dominika, Katarínu a vnuka Miroslava

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci.
Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

Vo štvrtok dopoludnia od 9:00 hod. do 12:00 hod. budem spovedať
chorých po domoch.
O 15:30 hod. bude v Dome smútku na cintoríne pohreb – pohrebné
obrady a pochovanie pani Oľgy Bezákovej.
Popoludní bude sv. spoveď od 17:00 hod. do 18:00 hod. pre žiakov
a študentov
pri príležitosti začiatku nového školského roku.

piatok dopoludnia od 9:00 hod. bude sv. spoveď v domove
dôchodcov 
a po nej svätá omša.
Popoludní od 16:00 hod. do 18:00 hod. bude k poklone
vyložená Sviatosť Oltárna a svätá spoveď.

Na prvý piatok bude slávnostné VENI SANCTE na začiatok školského roku.

Budúca   nedeľa   je 22. nedeľa v cezročnom období,
prvá nedeľa v mesiaci.

Na budúcu nedeľu bude v našej farnosti celofarská poklona
k Sviatosti Oltárnej.
Sviatosť Oltárna bude k poklone vyložená po 1. svätej omši do 9:30 hod.,
potom od 14:00 hod., kedy začína poklona pre deti a mládež,
o 15:00 hod. pokračuje poklonou mužov,  o 16:00 hod. poklonou žien
a záverečné požehnanie bude o 17:00 hod.