22. nedeľa v cezročnom období

Dnes popoludní je v našej farnosti celofarská poklona
k Sviatosti Oltárnej.

Sviatosť Oltárna bude k poklone vyložená po 1. svätej omši do 9:30 hod.,
potom od 14:00 hod., kedy začína poklona pre deti a mládež, o 15:00 hod. pokračuje poklonou mužov,  o 16:00 hod. poklonou žien
a záverečné požehnanie bude o 17:00 hod.

Liturgický kalendár

Pondelok – féria

Utorok   – sv. Terézie z Kalkaty (Matky Terezy), panny a rehoľnice

Streda   – féria

Štvrtok  – Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého 
      a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov, 
      prvý štvrtok v mesiaci, 
      deň modlitieb za duchovné povolania

Piatok  –  NARODENIE PANNY MÁRIE – slávnostná sv. omša pri kaplnke

Sobota  –  Panny Márie v sobotu

Poriadok a úmysly sv. omší od 4.9.2017 do 10.9.2017

Pondelok – 07:00 za † sestru Martu, 20. výročie, 
           nedožitých 75 rokov
Utorok   – 18:00 za † Antona Magdolena a rodičov 
           z oboch strán,č.645
Streda   – 07:00 za † Boženu Doktorovú a rodičov
     – 14:30 za † p. Prísľubského - pohrebná
Štvrtok  – 18:00 za † Annu Markovú, 20. výročie, Pavla 
           a rodičov z oboch strán
Piatok   – 18:00   Prosba o vieru, zdravie a dary 
           Ducha Svätého pre vnúčatá
Sobota   – 07:00 za † Valenta Bezáka a rodičov č. 540
Nedeľa   – 08:00 za † Jozefa a Anastáziu č. 650
     – 10:00 za † Antona Gebauera, 20. výročie, 
           nedožitých 80 rokov

 Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

Budúca   nedeľa   je 23. nedeľa v cezročnom období

Po svätých omšiach bude zbierka na seminár.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.