23. nedeľa v cezročnom období

Po svätých omšiach je jesenná zbierka na seminár.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

Litánie budú popoludní o 14:30 hod.

Liturgický kalendár

Pondelok féria

Utorok   – Najsvätejšieho mena Panny Márie

Streda  – Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi

Štvrtok  – POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA, sviatok

Piatok   – SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA

Sobota   – sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov

Poriadok a úmysly sv. omší od 11.9.2017 do 17.9.2017

 Pondelok – 07:00 za    farníkov
     – 18:00 na    úmysel
Utorok    – 18:00 za † Vendelína a Máriu Markových 
            a rodičov z oboch strán
Streda    – 07:00 za † súrodencov Beňačkových a † v rodine
Štvrtok   – 18:00 za † Alexandra a Antóniu Bezákových 
            a rodičov z oboch strán
Piatok    – 08:00 za † Rudolfa, Máriu, syna Karola a Rudolfa 
            č.223
     – 10:00 za † Augustínu, Jozefa a dcéru Teréziu 
            s rodinou
Sobota    – 07:00 za † Antona, Štefániu, Ľubomíra 
            a rodičov z oboch strán
Nedeľa    – 08:00   Poďakovanie za 70. rokov života Ľudmily 
            s prosbou o zdravie  a  Božie požehnanie 
            do ďalších rokov
     – 10:00 za   farníkov

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

Budúca   nedeľa   je 24. nedeľa v cezročnom období