24. nedeľa v cezročnom období

Litánie budú po druhej svätej omši.
V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni.
Záväzný je iba jeden deň. Obsahom jesenných kántrových dní je
poďakovanie za úrodu.

Liturgický kalendár

Pondelok  –  féria

Utorok    –  féria

Streda    –  sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla
       Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov

Štvrtok   –  sv. MATÚŠA, APOŠTOLA A EVANJELISTU

Piatok    –  sv. Emeráma, biskupa a mučeníka, titul katedrály

Sobota    –  sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza

Poriadok a úmysly sv. omší od 18.9. do 24.9.2017

Pondelok – 07:00 za † Ľudmilu
Utorok   – 18:00      Poďakovanie za 70. rokov života  Ignáca
           s prosbou  o Božiu pomoc a zdravie
Streda   – 07:00 za † rodičov Balážových, Košíkových 
           a ich † deti
Štvrtok  – 18:00 za † Annu a Jozefa Podmanických 
           a ich rodičov č. 41
Piatok   – 18:00 za † otca Vojtecha Michlera, 20.výročie
Sobota   – 07:00      Poďakovanie za 60. rokov spoločného života
           Rudolfa a Heleny Medekových  s prosbou  
           o Božiu pomoc a zdravie do ďalších rokov
Nedeľa   – 08:00      Poďakovanie za 90. rokov života  Melánie 
           Neubauerovej s prosbou  o Božiu pomoc 
           a zdravie

         – 10:00      Poďakovanie za 70. rokov života  Margity 
           s prosbou  o Božiu pomoc a zdravie

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

Vo piatok 22. septembra po večernej svätej omši sa budú vo farskej
kancelárii zapisovať úmysly svätých omší na 2. polovicu mesiaca
októbra, november a december.

Budúca   nedeľa   je 25. nedeľa v cezročnom období

Po svätých omšiach Vincentská rodina organizuje 11. ročník zbierky „Boj proti hladu.“ Zbierku môžete podporiť kúpou medovníkového srdiečka.