25. nedeľa v cezročnom období

Po svätých omšiach Vincentská rodina organizuje 10. ročník
zbierky  „Boj proti hladu“.
Zbierku môžete podporiť kúpou medovníkového srdiečka.

Litánie budú po druhej svätej omši.

 Liturgický kalendár

Pondelok – féria

Utorok    – sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov

Streda    – sv. Vincenta de Paul, kňaza 
      je to sviatok našich sestričiek

Štvrtok  – féria

Piatok    – sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov

Sobota    – sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi

Poriadok a úmysly sv. omší od 25.9.2017 do 1.10.2017

Pondelok – 07:00 za † v rodine Bebjakovej a Lukačovičovej
Utorok   – 18:00 za † Máriu Pauličkovú
Streda   – 07:00 za   dar viery pre Dominika
      14:00 za † Margitu Bezákovú, pohrebná
Štvrtok  – 18:00 za † Ľudmilu Peťovskú, 1. výročie, 
           Ľudovíta a v rodine
Piatok   – 18:00 za   Božiu pomoc a zdravie duše 
           i tela pre rodinu
Sobota   – 07:00 za † Mikuláša Prísľubského, mesačná
Nedeľa   – 08:00 za † Antona Červeného, 3. výročie a rodičov
     – 10:00 za   farníkov

Dnes popoludní o 15:00 hod. Vás pozývame do pastoračného
centra DOMEC na premietanie filmu o sv. Vincentovi de Paul.

Príležitosť ku sviatosti zmierenia je každý deň pred svätou omšou.

V mesiaci októbri budú bývať každý deň pred svätou omšou
októbrové ružencové pobožnosti. Je možné získať úplné odpustky.
Na získanie odpustkov sa stanovuje: modliť sa päť desiatkov ruženca,
nábožné rozjímanie o tajomstvách a pri verejnom recitovaní treba
vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.

Odchod autobusu na blahorečenie dona Titusa Zemana je v sobotu
30.9.2017 o 6:30 hod. z parkoviska pred obecným úradom.

Budúca   nedeľa   je  26. nedeľa v cezročnom období,
prvá nedeľa v mesiaci.