26. nedeľa v cezročnom období

prvá nedeľa v mesiaci, litánie budú o 14:30 hod.

Liturgický kalendár

Pondelok  –  Svätých anjelov strážcov

Utorok    –  féria

Streda    –  sv. Františka Assiského

Štvrtok   –  féria, prvý štvrtok v mesaci, 
       Deň modlitieb za duchovné povolania

Piatok    –  féria, prvý piatok v mesiaci

Sobota    –  Ružencovej Panny Márie, prvá sobota v mesiaci

Poriadok a úmysly sv. omší od 2.10.2017 do 8.10.2017                         

Pondelok – 07:00 za † Stanislava, 1. výročie a  rodičov č. 672
Utorok   – 14:00 za † Jolanu Bezákovú, pohrebná
Streda   – 07:00 za † Annu Holbayovú,  4. výročie
Štvrtok  – 18:00 Poďakovanie za 50. rokov spoločného života
         Ľudmily a Antona
Piatok   – 18:00 za † Oľgu Bezákovú, mesačná
Sobota   – 07:00 za † Ignáca Gajdoša, 10. výročie
Nedeľa   – 08:00 za † Valentína Chrenku, 3. výročie č. 613

         – 10:00 Poďakovanie za 60. rokov spoločného  života
         Štefánie a Maximilána Bakytových s prosbou
         o Božiu pomoc a zdravie pre celú rodinu

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

Vo štvrtok dopoludnia od 9:00 hod. do 12:00 hod. budem spovedať chorých po domoch a popoludní bude sv. spoveď od 17:00 hod. do 18:00 hod. v kostole.

piatok dopoludnia od 9:00 hod. bude sv. spoveď v domove dôchodcov a po nej svätá omša. Popoludní od 16:00 hod. do 18:00 hod. bude k poklone vyložená Sviatosť Oltárna a svätá spoveď.

V mesiaci októbri pokračujú každý deň pred svätou omšou októbrové ružencové pobožnosti. Je možné získať úplné odpustky.

Budúca   nedeľa   je  27. nedeľa v cezročnom období. Litánie budú po druhej svätej omši.